Kinesitherapie, manuele therapie en osteopathie; het zijn drie specialisaties die vanuit hun eigen perspectief bewegen centraal plaatsen.
Bewegen is het belangrijkste onderdeel in de behandeling en begeleiding van mensen met een specifieke klacht.
Door het helende én preventieve karakter ervan, vormt het de belangrijkste factor in elke gekozen therapievorm.

Onze gecombineerde kennis op verschillende gebieden vormt een meerwaarde in het behandelen van diverse klachten.
De patiënt neemt een actieve rol in gedurende de behandeling, maar wordt steeds ondersteund en begeleid door de kinesist.
Uw behandelplan vraagt maatwerk en wordt dan ook volledig aangepast aan uw noden.

Revaliderend en preventief bewegen zorgt ervoor dat de patiënt terug zo zelfstandig
en pijnvrij als mogelijk kan functioneren.


VISIE EN BEHANDELVORMEN

Elke patiënt, elke klacht is anders, waardoor ook de gekozen behandeling per persoon kan verschillen. Door onze expertise in verschillende specialisaties zijn we in staat om een beroep te doen op verscheidene behandelingsvormen.

 

PRAKTISCH

Indien het de eerste keer is dat u onze praktijk bezoekt, kunnen de volgende praktische zaken handig zijn om te weten.

 

KINESISTEN

team.png

De behandelingen die wij toepassen en de specialisaties waarin we ons bijscholen, zijn allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Nieuwe behandelingsvormen worden kritisch beoordeeld en evoluties worden op de voet gevolgd. Onze kennis houden we up-to-date en wordt getoetst aan internationale richtlijnen. We willen namelijk de beste zorgen bieden aan onze patiënten.